Fort-, Weiter- und Ausbildung

Kurse filtern/suchen

September 2020

28.9. – 3.10.2020
Warteliste
Typ:
 • Fort-, Weiter- und Ausbildung
 • Längere Fort-, Weiter- und Ausbildung

Kursleitung: Laurence S. Heller
Kursnummer: 83.20
Ort: ZIST Penzberg, Penzberg

November 2020

6.11. – 8.11.2020
frei
Typ:
 • Fort-, Weiter- und Ausbildung
 • Fortbildung – Serien
  •  
 • Weitere Angebote
 • Einführungen

Kursleitung: Katrin Reuter, Cherif Chalakani
Kursnummer: 201130
Ort: ZIST Penzberg, Penzberg

März 2021

8.3. – 14.3.2021
frei
Typ:
 • Fort-, Weiter- und Ausbildung
 • Längere Fort-, Weiter- und Ausbildung

Kursleitung: Doris Rothbauer, Raja Selvam, Sonia Gomes
Kursnummer: 80.20
Ort: ZIST Penzberg, Penzberg

April 2021

11.4. – 16.4.2021
frei
Typ:
 • Fort-, Weiter- und Ausbildung
 • Fortbildung – Serien

Kursleitung: Laurence S. Heller
Kursnummer: 85.21
Ort: ZIST Penzberg, Penzberg

Juni 2021

9.6. – 13.6.2021
frei
Typ:
 • Fort-, Weiter- und Ausbildung
  •  
 • Fort-, Weiter- und Ausbildung
 • Längere Fort-, Weiter- und Ausbildung

Kursleitung: Raja Selvam
Kursnummer: 84.21
Ort: ZIST Penzberg, Penzberg
18.6. – 22.6.2021
frei
Typ:
 • Fort-, Weiter- und Ausbildung
 • Fortbildung – Workshops

Kursleitung: Sonia Gomes
Kursnummer: 210630
Ort: ZIST Penzberg, Penzberg

Oktober 2021

1.10. – 10.10.2021
frei
Typ:
 • Fort-, Weiter- und Ausbildung
 • Fortbildung – Serien
  •  
 • Selbsterfahrung
 • Persönliches Wachstum

Kursleitung: Katrin Reuter, und Team der internationalen SAT Schule
Kursnummer: 211030
Ort: ZIST Penzberg, Penzberg

März 2022

28.3. – 3.4.2022
frei
Typ:
 • Fort-, Weiter- und Ausbildung
 • Längere Fort-, Weiter- und Ausbildung

Kursleitung: Doris Rothbauer, Raja Selvam, Sonia Gomes
Kursnummer: 86.22
Ort: ZIST Penzberg, Penzberg