Fort-, Weiter- und Ausbildung

Kurse filtern/suchen

Oktober 2019

25.10. – 3.11.2019
frei
Typ:
 • Fort-, Weiter- und Ausbildung
 • Fortbildung – Serien
  •  
 • Selbsterfahrung
 • Persönliches Wachstum

Kursleitung: Katrin Reuter, Betina Waissman, Alain Vigneau, Cherif Chalakani
Kursnummer: 191033
Ort: ZIST Penzberg, Penzberg

November 2019

13.11. – 19.11.2019
frei
Typ:
 • Fort-, Weiter- und Ausbildung
 • Längere Fort-, Weiter- und Ausbildung

Kursleitung: Sonia Gomes
Kursnummer: 81.17.05
Ort: ZIST Penzberg, Penzberg
29.11. – 3.12.2019
frei
Typ:
 • Fort-, Weiter- und Ausbildung
  •  
 • Fort-, Weiter- und Ausbildung
 • Längere Fort-, Weiter- und Ausbildung

Kursleitung: Raja Selvam
Kursnummer: 84.19
Ort: ZIST Penzberg, Penzberg

Februar 2020

24.2. – 1.3.2020
frei
Typ:
 • Fort-, Weiter- und Ausbildung
 • Längere Fort-, Weiter- und Ausbildung

Kursleitung: Doris Rothbauer, Raja Selvam, Sonia Gomes
Kursnummer: 80.20
Ort: ZIST Penzberg, Penzberg

Mai 2020

10.5. – 15.5.2020
frei
Typ:
 • Fort-, Weiter- und Ausbildung
 • Längere Fort-, Weiter- und Ausbildung

Kursleitung: Laurence S. Heller
Kursnummer: 83.20
Ort: ZIST Penzberg, Penzberg
19.5. – 25.5.2020
frei
Typ:
 • Fort-, Weiter- und Ausbildung
 • Längere Fort-, Weiter- und Ausbildung

Kursleitung: Raja Selvam
Kursnummer: 81.17.06
Ort: ZIST Penzberg, Penzberg

Oktober 2020

15.10. – 24.10.2020
frei
Typ:
 • Fort-, Weiter- und Ausbildung
 • Fortbildung – Serien
  •  
 • Selbsterfahrung
 • Persönliches Wachstum

Kursleitung: Katrin Reuter, und Team der internationalen SAT Schule
Kursnummer: 201030
Ort: ZIST Penzberg, Penzberg

April 2021

11.4. – 16.4.2021
frei
Typ:
 • Fort-, Weiter- und Ausbildung
 • Fortbildung – Serien

Kursleitung: Laurence S. Heller
Kursnummer: 85.21
Ort: ZIST Penzberg, Penzberg